+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Afrikansk Svinpest – konstaterad smitta i Sverige

 

Prov från ett dött vildsvin strax sydost om Fagersta har påvisat Afrikansk Svinpest. Det är det första fallet i Sverige av denna allvarliga virussjukdom, som drabbar vildsvin och grisar. Berörda myndigheter arbetar nu med en handlingsplan för att begränsa och bekämpa smittan.

Afrikansk Svinpest överförs inte till människor och andra djurslag, men vi kan föra med oss smitta via våra skor, redskap och även fordon. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för tamdjursbesättningar och livsmedelsproduktionen. Desinfektion är avgörande.

Med några enkla steg kan vi tillsammans begränsa och bekämpa smitta.

  1. Desinficera alltid utrustning efter varje jakt
  2. Rapportera misstänkta fall.
  3. Undvik jaktresa till smittade regioner.

Virkon S är ett bevisat effektivt desinfektionsmedel mot bland annat Afrikansk Svinpest.

Följ vår checklista för fler steg – enkla tips som kan stoppa smittan!