Pharmaxim

Välkommen till Pharmaxim

Läkemedel: biverkningar
– reklamationer – frågor

Nyheter

Skärpta rutiner för att minska smittspridning. Ett större utbrott med EHV-1 med feber och/eller nervsjukdom har konstaterats på en stor
  Pharmaxim stärker positionen - fokus på fler starka varumärken. Från och med den 1 februari 2021 kommer Pharmaxim att
Meddelande angående Coronavirus och VirkonS. Här kommer en sammanfattning om desinfektion mot Coronavirus: Kan VirkonS användas som ytdesinfektion mot coronavirus?

Vi levererar framgång för
våra kunder och leverantörer

Läs om vår affärsidé

Våra varumärken

Helosan
Liance
Virkon
Banminth
Jodopax
Colourbombs