+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Start

Allmän

Pharmaxim är varumärkesägare och distributör. Vi utvecklar, distribuerar och marknadsför starka varumärken och kvalitetsprodukter som ger ökad hälsa och välbefinnande för människor och djur genom livet.

Skönhet

Inom Human Health utvecklar vi starka varumärken och produkter för hälsa och välbefinnande som Skyddar, Lindrar och Vårdar. Sortimentet spänner över ett stort spektrum. Allt  från produkter för skönhet till biocider – kosmetik, husapoteket och städskåpet.

Lantbruk

Animal Health portföljen innehåller varumärken och produkter som är viktiga för hälsa, välbefinnande och smittskydd inom djurhållning i både stora och små lantbruk. Pharmaxim har även en rad veterinära läkemedel.

Läkemedel – biverkningar, reklamationer eller frågor

Nyheter

Vad vi gör

Pharmaxim är varumärkesägare och distributör. Vi säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa/hygien/skönhet, läkemedel och djurvård i Norden. Vi hanterar välkända varumärken, koncept som grossist, distributör eller ägare. Vi levererar kundanpassat gods till såväl enskilda butiker som till större centrallager i Norden och har ett starkt fokus på försäljning. Pharmaxim är väl förtrogna med läkemedelslagstiftningen och har partihandelstillstånd, biocid-direktivet, EU’s kosmetikalagstiftning samt regler kring rättigheter, varumärken och import.

Återförsäljare

Pharmaxims produkter inom hälsa, hygien, rengöring, hud- och hårvård finns i dagligvaruhandeln och i de flesta välsorterade butiker och i e-handel. Våra veterinära läkemedel finns på apotek eller skrivs ut av veterinär.  Våra produkter för lantbruket säljs hos jakt- och lantbruksbutiker samt i e-handel. Vi har väletablerade samarbeten med ett flertal leverantörer både i Norden och norra Europa. Tillsammans med våra leverantörer utvecklar vi och förädlar vårt sortiment av egna varumärken eller distribuerar leverantörernas.

Vår Affärside

Vi utvecklar, distribuerar och marknadsför starka varumärken och kvalitetsprodukter som ger ökad hälsa och välbefinnande för människor och djur samtidigt som de skapar ekonomiskt värde för Pharmaxim och våra samarbetspartners.

 

Vår affärsmodell

Pharmaxim är främst varumärkesägare men distribuerar även andra företags varumärken. Vi fördrar då en exklusiv distributörsmodell där Pharmaxim sköter allt från marknadsföring och försäljning till kundtjänst och logistik genom eget lager från vilket vi levererar kundanpassat gods till såväl enskilda butiker som till större centrallager i Norden. Vi väljer hållbara, kvalitets/miljöcertifierade och närbelägna tillverkare av de produkter som ingår i vår varumärkesportfölj. Många av våra leverantörer tillverkar i Sverige eller något Nordiskt land. Vi betraktar Norden som vår hemmamarknad och vi säljer till slutkund genom grossister och detaljister i alla relevanta kanaler.

 

Våra Kunder

Pharmaxims Human Health produkter finns i alla relevanta kanaler från dagligvaruhandel och lågprishandel till Apotek och e-handel. Våra veterinära läkemedel finns på apotek eller skrivs ut av veterinär. Våra Animal Health produkter säljs i butiker som vänder sig till lantbrukare, jägare och djurägare samt i bygghandel och e-handel. Men de finns även hos grossister till professionella djurhållningsföretag. Pharmaxim är väl förtrogna med alla regelverk som gäller för vårt sortiment. Detta kan vara biocid-direktivet, EU’s kosmetikalagstiftning samt regler kring rättigheter, varumärken och import/export/transport. I egenskap av läkemedelsbolag är vi väl förtrogna med läkemedelslagstiftningen och har partihandelstillstånd för veterinära läkemedel.