+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Våra varumärken

Pharmaxim har ett stort antal varumärken. Vi har delat in dem i tre produktområden: Human Health, Animal Health och Veterinära läkemedel.

Human Health

Produktområdet human health har blivit Pharmaxims största och det är här vi växer som mest just nu. Vi hanterar de flesta kunder och har ett brett sortiment. Vi arbetar med allt ifrån ren grossistverksamhet till att ta fram nya produkter och koncept. Allt detta sker i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Vi stärker samarbetet genom distributions- eller samarbetsavtal och där vi inte har ett samarbete erbjuder vi egna produkter. Vi kan och följer lagstiftningen och är mycket förtrogna med EU’s kosmetikalagstiftning. Vår verksamhet täcker dessa områden: hårvård, hudvård, kroppsvård, tandvård, intimhygien, medicinnära produkter, grovkemiska produkter, specialprodukter

Colour Bomb
Dialon Baby
Dialon
Easy Eyes
Gripen
Jukon logotype
Kill-it
Liance Professional
Licener
Kill-it

Animal Health

Djurvård är ett område som alltid legat Pharmaxim varmt om hjärtat. Inom detta segment har vi egna produkter och distributionsuppdrag. Våra huvudsegment är desinfektion, bekämpning och djurhygien dvs. allt omkring djuren som får dem att må bra. Vi har även tillskottsprodukter och veterinärmedicin och är väl förtrogna med KEMI-lagstiftningen i Norden.

Agita®

Ewodip®

Fasthydral

Hexocil™

Jodopax®

Kamfersalva

Milkodex

Neporex®

Solosun™

LifeChip

Banminth® vet.

Veterinära läkemedel

Pharmaxim har sitt ursprung inom veterinärmedicinen, ett område som vi fortfarande arbetar mycket aktivt med. Vi har stor kunskap om så väl de veterinära läkemedlen, som behandling och vård av djuren. Vår produktportfölj innehåller både receptfria och receptbelagda läkemedel till djur.