+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Biverkningar

Biverkningsrapportering

Vi på Pharmaxim arbetar aktivt med säkerhetsövervakningen av våra veterinärmedicinska läkemedel. En viktig del för att bedöma ett läkemedels säkerhet är att få tillgång till, följa upp, utreda och förstå eventuella biverkningar vid användningen av våra produkter. Skriv ert namn, kontaktuppgifter, vilket läkemedel det gäller, en beskrivning av vad som har hänt samt för djur djurets art, ras och ålder.

Läs alltid bipacksedeln före användning. 

 

Biverkningar hos djur

Vid akuta, livshotande eller bestående besvär kontakta din veterinär.

Har du efter användning av något av våra djurläkemedel uppmärksammat biverkning eller förändrad/utebliven effekt hos djur ska detta rapporteras. Se kontaktuppgifter nedan.

Biverkningar hos människor

Vid nödsituation för människa, följ instruktionerna här. Reaktioner/biverkningar på människor som har handskats med våra veterinära läkemedel skall rapporteras. Se kontaktuppgifter nedan.

 

Kontaktuppgifter

Du kan också få hjälp av din veterinär att rapportera en biverkning eller genom att kontakta din nationella läkemedelsmyndighet.

Sverigehttps://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmarkhttps://laegemiddelstyrelsen.dk

Finlandhttps://www.fimea.fi/etusivu

Norge: https://www.legemiddelverket.no

  Frågor

  Frågor om djurläkemedel

  Har du frågor om våra djurläkemedel, vänliga kontakta vår legitimerade veterinär.

   

  Reklamationer

  Vill du reklamera något av våra läkemedel, vänligen kontakta oss via e-post här.