+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
Ewodip®
Effektivt spendoppningsmedel som förhindrar juverinflammation.

Ewodip

 

J2/Ewodip®

Bakterier som finns på spenhuden och i miljön runt juvret kan mycket lätt tränga in genom spenkanalens mynning efter mjölkningen innan spenkanalen hinner sluta sig. Spenkanalen stängs först cirka 30 minuter efter avslutad mjölkning. Om bakterier kommer in kan dessa sprida sig vidare upp i juvret och orsaka juverinflammation (mastit).

Spenarna doppas eller sprayas med J2/Ewodip direkt efter mjölkning.