+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
LifeChip
Chip för identifiering. Produkt för djur.

LifeChip

Produkt för djur. Chip som injiceras under huden på djuret för identifiering. Skall injiceras av veterinär.

För mer information om våra veterinära läkemedel, kontakta vår Leg. Veterinär. Veterinärmedicinsk ansvarig, Linda Nilsson.

Tel: +46(0)42-38 54 20
E-post: drugsafety@pharmaxim.com

Du kan läsa mer om våra veterinärmedicinska produkter och deras användningsområden på www.fass.se. Rådgör med din veterinär innan behandling. Läs alltid bipacksedeln före användning.

Har du en fråga om något av våra veterinärmedicinska läkarmedel. Skriv till drugsafety@pharmaxim.com eller ring +46 (0)42-385450 och beskriv ditt ärende. Kontorstid mellan kl. 8.00-16.00.