+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
Virkon™S
Virkon™S är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med virucid, baktericid och fungicid verkan för smittskydd inom jord- lant- och skogsbruk. Virkon™S har effekt på alla 18 kända virusfamiljer som påverkar djur och människor. Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot många familjer av virus och bakterier, bland andra Adenovirus, E. Coli, Salmonella och MRSA.

Virkon S

 

Virkon™S – Sjukdomsförebyggande hygien och infektionsskydd

Virkon™S är ett bredspektrikt desinfektionsmedel med virucid, baktericid och fungicid verkan för smittskydd inom jord- lant- och skogsbruk. Virkon™S har effekt på alla 18 kända virusfamiljer som påverkar djur och människor. Regelbunden användning ger ett effektivt skydd mot många familjer av virus och bakterier, bland andra Adenovirus, E. Coli, Salmonella och MRSA.

  • Bredspektrumseffekt
  • Snabbverkande, 5-30 minuter.
  • Effektiv även vid låg temperatur ( +4°C).
  • Hög säkerhet för människor, djur och miljö.

 

Kraftfullt smittskydd utan resistensutveckling

VirkonS verkar genom att tränga in i mikroorganismerna och förstöra cellmembran. Detta medför att en mycket effektiv och kontrollerad desinfektion erhålles som omöjliggör resistensutveckling. Läs mer under dokumentation.

VirkonS finns i olika former:

  • Lättlöslig tablett som löses i sprayflaska och därefter är dämplig som desinfektion av t ex undersökningsbord, hund- katt- eller fågelburar, verktyg eller annan utrustning.
  • Pulver som löses i vatten och därefter sprutas med ryggspruta, högtryckstvätt med lågt tryck eller annan lämplig utrustning på det som ska desinficeras.

Desinfektionsmedel med ECOCert label

Virkon™S får användas för rengöring och desinfektion av stallar, byggnader och utrustning, samt lagrings- / lagringsutrymmen enligt förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion. Följ alltid nationella föreskrifter om desinfektion vid ekologisk produktion.

 

Nya regler för djurhälsoansvar och förebyggande arbete

2021-04-21 började nya regler att gälla i samtliga EU-länder. du som djurägare får ett större ansvar över hur dina djur mår och du ska arbeta förebyggande med att:

  • Förhindra att dina eller andras djur blir sjuka
  • Förhindra att andra djur blir smittade av dina djur
  • Tidigt upptäcka sjukdomar

Läs mer om den nya djurhälsoförordningen här.

Läs mer på virkon.se