+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
Virkon™S
Virkon™S er et bredspektret desinfeksjonsmiddel med virus-, bakterie- og soppdrepende virkning for smittevern i jord- og skogbruk. Virkon™S er effektivt mot alle 18 kjente virusfamilier som angriper dyr og mennesker. Regelmessig bruk gir effektiv beskyttelse mot mange virus- og bakteriefamilier, inkludert Adenovirus, E. Coli, Salmonella og MRSA.

Virkon S

 

Virkon™S - Sykdomsforebyggende hygiene og smittevern

Virkon™S er et bredspektret desinfeksjonsmiddel med virus-, bakterie- og soppdrepende virkning for smittevern i jord- og skogbruk. Virkon™S er effektivt mot alle 18 kjente virusfamilier som angriper dyr og mennesker. Regelmessig bruk gir effektiv beskyttelse mot mange virus- og bakteriefamilier, inkludert Adenovirus, E. Coli, Salmonella og MRSA.

  • Bredspektret effekt
  • Hurtigvirkende, 5-30 minutter.
  • Effektiv selv ved lave temperaturer (+4 °C).
  • Høy sikkerhet for mennesker, dyr og miljø.

 

Sterk infeksjonskontroll uten utvikling av resistens

Virkon™Svirker ved å trenge inn i mikroorganismene og ødelegge cellemembranene. Det betyr at man oppnår en svært effektiv og kontrollert desinfeksjon som forhindrer resistensutvikling. Les mer under dokumentasjon.

Virkon™Ser tilgjengelig i forskjellige former:

  • Lettløselig tablett som løses opp i en sprayflaske og egner seg til desinfeksjon av f.eks. undersøkelsesbord, hunde-, katte- eller fuglebur, verktøy eller annet utstyr.
  • Pulver som løses opp i vann og deretter sprayes med en ryggsprøyte, lavtrykksspyler eller annet egnet utstyr på det som skal desinfiseres.

Desinfeksjonsmidler med ECOCert-merking

Virkon™S kan brukes til rengjøring og desinfeksjon av staller, bygninger og utstyr, samt lagrings-/oppbevaringsområder i henhold til forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produksjon. Følg alltid nasjonale forskrifter om desinfeksjon i økologisk produksjon.

 

Nye regler om dyrehelseansvar og forebygging

21. april 2021 trådte nye regler i kraft i alle EU-land, noe som gir dyreeiere større ansvar for kjæledyrenes velferd og krever at de iverksetter forebyggende tiltak:

  • Forebygge at dine eller andres dyr blir syke
  • Forhindre at andre dyr blir smittet av dine dyr
  • Tidlig oppdagelse av sykdommer

Les mer om den nye dyrehelseforordningen her.

Les mer på virkon.se