+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Bivirkninger

Rapportering af bivirkninger

Hos Pharmaxim er vi aktivt involveret i lægemiddelovervågning af vores veterinærlægemidler. En vigtig del af vurderingen af et lægemiddels sikkerhed er at få adgang til, overvåge, undersøge og forstå eventuelle bivirkninger forbundet med brugen af vores produkter. Angiv venligst dit navn, kontaktoplysninger, den pågældende medicin, en beskrivelse af, hvad der skete, og for dyrs vedkommende dyrets art, race og alder.

Læs altid indlægssedlen før brug. 

 

Bivirkninger hos dyr

I tilfælde af akutte, livstruende eller vedvarende problemer skal du kontakte din dyrlæge.

Hvis du efter at have brugt et af vores lægemidler til dyr har bemærket en bivirkning eller en ændring/ingen virkning hos dyrene, skal du rapportere det. Se kontaktoplysningerne nedenfor.

Bivirkninger hos mennesker

I nødstilfælde til mennesker, følg instruktionerne her. Reaktioner/bivirkninger hos mennesker, der har håndteret vores veterinærmedicin, skal rapporteres. Se kontaktoplysninger nedenfor.

 

Kontaktoplysninger

Du kan også få hjælp af din dyrlæge til at indberette en bivirkning eller ved at kontakte dit nationale lægemiddelagentur.

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk

Finland: https://www.fimea.fi/etusivu

Norge: https://www.legemiddelverket.no

  Spørgsmål

  Spørgsmål om lægemidler til dyr

  Hvis du har spørgsmål om vores lægemidler til dyr, bedes du kontakte vores autoriserede dyrlæge.

   

  Klager

  Hvis du vil klage over noget af vores medicin, bedes du kontakte os via e-mail her.