+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger

Vi i Pharmaxim arbeider aktivt med bivirkningsovervåking av våre veterinærmedisiner. En viktig del av vurderingen av et legemiddels sikkerhet er å få tilgang til, overvåke, undersøke og forstå eventuelle bivirkninger forbundet med bruk av våre produkter. Skriv ditt navn, kontaktinformasjon, hvilket legemiddel det gjelder, en beskrivelse av hva som skjedde, og for dyr, dyrets art, rase og alder.

Les alltid pakningsvedlegget før bruk. 

 

Bivirkninger hos dyr

Kontakt veterinær ved akutte, livstruende eller vedvarende problemer.

Hvis du etter bruk av et av våre legemidler til dyr har merket en bivirkning eller endring/ingen effekt hos dyrene, bør dette rapporteres. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Bivirkninger hos mennesker

I nødstilfeller for mennesker, følg instruksjonene her. Reaksjoner/bivirkninger hos mennesker som har håndtert våre veterinærmedisiner skal rapporteres. Se kontaktinformasjon nedenfor.

 

Kontaktinformasjon

Du kan også få hjelp av veterinæren din til å rapportere en bivirkning eller ved å kontakte det nasjonale legemiddelverket.

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk

Finland: https://www.fimea.fi/etusivu

Norge: https://www.legemiddelverket.no

  Spørsmål

  Spørsmål om legemidler til dyr

  Hvis du har spørsmål om våre legemidler til dyr, kan du kontakte vår autoriserte veterinær.

   

  Klager

  Hvis du ønsker å klage på noen av våre legemidler, kan du kontakte oss via e-post her.