Vid nödsituation

Vid nödsituation


SOS Alarm 112 – begär Giftinformation.

I mindre akuta fall, kontakta Giftinformationscentralen 010-456 6700.

Vid frågor om ditt läkemedel, ring Läkemedelsupplysningen 0771-46 70 10 (mån-fre 8-18).

Du kan även läsa mer härhttps://lakemedelsverket.se/lmu