Nyheter

KAMFERSALVA


Hur ska Kamfersalva förvaras?

Kamfersalva ska förvaras svalt men frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus.