Nyheter

Jodopax®


När ska Jodopax gel respektive Jodopax RTU användas?
Jodopax gel används till fördel på småsår. Den har bra vidhäftning på småsår och hållbarhet för betesgående hästar.

Jodopax RTU används oftast på rivsår från taggtråd, grenar, stenar, buskage och liknande samt före bandagering.

Ska Jodopax vet sköljas av?

Jodopax ska INTE sköljas av. Däremot ska en utspädd lösning användas, se bruksanvisning.

Ska man späda Jodopax RTU?
Nej. Jodopax RTU (Ready To Use) är färdigberedd.

Vad är skillnaden på PVP- och tensidjod?

Jod är i sig själv väldigt irriterande och måste spädas ut kraftigt om man skall ha det i en vattenlösning med ett rengörande ämne som man har i en tensid jodofor. Men verkan av det försvinner ganska snabbt eftersom joden dunstar.

Om man, precis som man gör med tabletter av olika läkemedel, kan kapsla in joden eller binda joden på en bärare så att den enbart långsamt frigörs, kan man ha en betydligt högre koncentration av jod. Joden frigöres långsamt och koncentrationen på huden uppgår aldrig till skadlig nivå. PVP, som betyder Polyvinylpyrilidon, fungerar på detta sätt. PVP är en helt ofarlig och inaktiv substans och fungerar bara som bärare och som ett bindemedel som gör att jodlösningen stannar kvar på huden. PVP-jodlösning är aktivt på huden under en längre tidsperiod än tensid jod.

Enda anledningen att man fortfarande använder sig av tensidjodoforer i vissa sammanhang är en kostnadsfråga. I båda fallen skall man ha rengjort från ”smuts” i förväg eftersom organiska föreningar inaktiverar jod.  Det finns andra fördelar med PVP-jod också som tillexempel att det avger mindre ångor och irriterar inte andningsvägarna.