+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com

Våra produktområden

 

Human health

Produktområdet human health har blivit Pharmaxims största och det är här vi växer som mest just nu. Vi hanterar de flesta kunder och har ett brett sortiment. Vi arbetar med allt ifrån ren grossistverksamhet till att ta fram nya produkter och koncept. Allt detta sker i nära samarbete med våra kunder och leverantörer. Vi stärker samarbetet genom distributions- eller samarbetsavtal och där vi inte har ett samarbete erbjuder vi egna produkter. Vi kan och följer lagstiftningen och är mycket förtrogna med EU’s kosmetikalagstiftning.

Vår verksamhet täcker dessa områden

 • Hårvård
 • Hudvård
 • Kroppsvård
 • Tandvård
 • Intimhygien
 • Medicinnära produkter
 • Grovkemiska produkter
 • Specialprodukter

Lantbruk

Djurvård är ett område som alltid legat Pharmaxim varmt om hjärtat. Inom detta segment har vi egna produkter och distributionsuppdrag. Våra huvudsegment är desinfektion, bekämpning och djurhygien dvs. allt omkring djuren som får dem att må bra. Vi har även tillskottsprodukter och veterinärmedicin och är väl förtrogna med KEMI-lagstiftningen i Norden.

Veterinära läkemedel

Pharmaxim har sitt ursprung inom veterinärmedicinen, ett område som vi fortfarande arbetar mycket aktivt med. Vi har stor kunskap om så väl de veterinära läkemedlen, som behandling och vård av djuren. Vår produktportfölj innehåller både receptfria och receptbelagda läkemedel till djur.

Vi har produkter inom följande veterinärmedicinska områden:

 • Antiparasitära medel för häst, hund och katt.
  – Banminth® vet.
 • Smärtstillande och antiinflammatoriskt till häst.
  – Cronyxin vet.
 • Syntetiska hormoner till hund, häst, nötkreatur och svin.
  – Partoxin® vet.
 • Lugnande (sedering) till hund och häst.
  – Plegcil® vet.
  – Plegcil vet.
 • Vitaminer och mineraler till hund, häst, får, mink, nötkreatur och svin.
  – Ultrasan® vet.
  – Beviplex® vet.
  – Selevitan® vet.

Du kan läsa mer om våra veterinärmedicinska produkter och deras användningsområden på www.fass.se. Rådgör med din veterinär innan behandling. Läs alltid bipacksedeln före användning.

Har du en fråga om något av våra veterinärmedicinska läkarmedel. Skriv till drugsafety@pharmaxim.com eller ring +46 (0)42-385450 och beskriv ditt ärende. Kontorstid mellan kl. 8.00-16.00.

Biverkningsrapportering

Vi på Pharmaxim arbetar aktivt med säkerhetsövervakningen av våra veterinärmedicinska läkemedel. En viktig del för att bedöma ett läkemedels säkerhet är att få tillgång till, följa upp, utreda och förstå eventuella biverkningar vid användningen av våra produkter.

Till dig som är djurägare

Läs alltid bipacksedeln före användning. Vid akuta, livshotande eller bestånden besvär kontakta din veterinär.

Misstänker du att ditt djur har fått en biverkning efter någon av våra veterinärmedicinska läkemedel eller har en fråga om en produkt kan du alltid kontakta oss genom att:

 • Ringa telefonnummer +46 (0)42-385450, beskriv ditt ärende. (Kontorstid mellan kl. 8.00-16.00).
 • Skicka ett mail till drugsafety@pharmaxim.com

Du kan också få hjälp av din veterinär att rapportera en biverkning eller genom att kontakta din nationella läkemedelsmyndighet.

Sverigehttps://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmarkhttps://laegemiddelstyrelsen.dk

Finlandhttps://www.fimea.fi/etusivu

Till veterinärer/djurhälsopersonal

Misstänker du en biverkning efter användning av någon av våra veterinärmedicinska läkemedel eller har frågor kan du alltid kontakta oss på: