+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
Beviplex® fett.
Reseptbelagte legemidler


Beviplex® fett.

Reseptbelagt medisin. Foreskrevet av en veterinær.

For mer informasjon om våre veterinærmedisiner, kontakt vår Leg. Veterinær. Ansvarlig for veterinærmedisin, Linda Nilsson.

Direkte: +46(0)42-38 54 20
Sentralbord: +46(0)42-38 54 50
E-post: drugsafety@pharmaxim.com
Kontortid mellom 8.00-16.00.

Du kan lese mer om veterinærproduktene våre og bruken av dem på www.fass.se. Rådfør deg med veterinæren før behandling. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

 

Rapportering av bivirkninger

Hos Pharmaxim er vi aktivt involvert i legemiddelovervåkningen av veterinærmedisinene våre. En viktig del av vurderingen av et legemiddels sikkerhet er å få tilgang til, overvåke, undersøke og forstå eventuelle bivirkninger forbundet med bruken av produktene våre.

 

For dyreeiere

Les alltid pakningsvedlegget før bruk. Kontakt veterinær ved akutte, livstruende eller vedvarende problemer.

Hvis du mistenker at dyret ditt har fått en bivirkning av et av våre veterinærmedisiner eller har spørsmål om et produkt, kan du alltid kontakte oss via e-post:

  • Ring telefonnummer +46 (0)42-385450 og beskriv saken din (kontortid mellom 8.00-16.00).
  • Send en e-post til drugsafety@pharmaxim.com

Du kan også få hjelp av veterinæren din til å rapportere en bivirkning eller ved å kontakte det nasjonale legemiddelverket.

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk

Finland: https://www.fimea.fi/etusivu

Norge: https://www.legemiddelverket.no

 

Til veterinærer/dyrhelsepersonell

Hvis du har mistanke om en bivirkning etter bruk av noen av våre veterinærmedisiner eller har spørsmål, kan du alltid kontakte oss på: