+46 42 38 54 50 info@pharmaxim.com
Beviplex® fedt.
Receptpligtig medicin


Beviplex® fedt.

Receptpligtig medicin. Ordineres af en dyrlæge.

For mere information om vores veterinærmedicin, kontakt venligst vores Leg. Dyrlæge. Ansvarlig for veterinærmedicin, Linda Nilsson.

Direkte: +46(0)42-38 54 20
Omstilling: +46(0)42-38 54 50
E-mail: drugsafety@pharmaxim.com
Kontortid mellem 8.00-16.00.

Du kan læse mere om vores veterinærprodukter og deres anvendelse på www.fass.se. Rådfør dig med din dyrlæge før behandling. Læs altid indlægssedlen før brug.

 

Rapportering af bivirkninger

Hos Pharmaxim er vi aktivt involveret i lægemiddelovervågning af vores veterinærmedicinske produkter. En vigtig del af vurderingen af et lægemiddels sikkerhed er at få adgang til, overvåge, undersøge og forstå eventuelle bivirkninger forbundet med brugen af vores produkter.

 

For dyreejere

Læs altid indlægssedlen før brug. I tilfælde af akutte, livstruende eller vedvarende problemer skal du kontakte din dyrlæge.

Hvis du har mistanke om, at dit dyr har haft en bivirkning på et af vores veterinærlægemidler, eller hvis du har spørgsmål til et produkt, kan du altid kontakte os via e-mail:

  • Ring til telefonnummeret +46 (0)42-385450 og beskriv din sag (kontortid mellem 8.00-16.00).
  • Send en e-mail til drugsafety@pharmaxim.com

Du kan også få hjælp af din dyrlæge til at indberette en bivirkning eller ved at kontakte dit nationale lægemiddelagentur.

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk

Finland: https://www.fimea.fi/etusivu

Norge: https://www.legemiddelverket.no

 

For dyrlæger/dyresundhedspersonale

Hvis du har mistanke om en bivirkning efter brug af et af vores veterinærlægemidler eller har spørgsmål, kan du altid kontakte os på