Nyheter

VirkonS & Coronavirus?


Corona

Meddelande angående Coronavirus och VirkonS.

Här kommer en sammanfattning om desinfektion mot Coronavirus:

Kan VirkonS användas som ytdesinfektion mot coronavirus?
Se fördjupande rapport här: https://we.tl/t-YLe4GvGD6Y

Kan djur få Coronavirus?
Coronavirus är välkänt hos både djur och människor.

Virkon™S er dokumenteret effektiv mod 5 coronavirusser; PEDV, TGEv, IBV Canine coronavirus og Feline Infectious Peritonitis.
https://we.tl/t-19L2nO1cOf

Mer relevant information:

Lista över virus och bakterier som avdödas redan i 0,5% koncentration av VirkonS:
https://virkons.se/…/uploads/2019/03/Efficacy_of_Virkon_S_A…

Få råd om specifika användningsområden: https://virkons.se/anvandningsomrade/

https://www.facebook.com/VirkonsSverige/