Veterinärläkemedel

Veterinärläkemedel


Pharmaxim har sitt ursprung inom veterinärmedicinen och detta är ett område som vi fortfarande arbetar mycket aktivt med. Vi har stor kunskap om så väl de veterinära läkemedlen som behandling och vård av djuren och vår produktportfölj innehåller både receptfria och receptbelagda läkemedel.

Vi har produkter inom följande områden:

  • Antiparasitära medel för hund, häst och katt
  • NSAID till hund
  • Syntetiska hormoner till hund, häst, nötkreatur och svin
  • Sedering till hund och häst
  • Vitaminer och mineraler till får, hund, häst, mink, nötkreatur och svin
  • Luftvägssjukdomar på häst