Veterinärläkemedel

Veterinärläkemedel


Pharmaxim har sitt ursprung inom veterinärmedicinen, ett område som vi fortfarande arbetar mycket aktivt med. Vi har stor kunskap om så väl de veterinära läkemedlen, som behandling och vård av djuren. Vår produktportfölj innehåller både receptfria och receptbelagda läkemedel till djur.

Vi har produkter inom följande veterinärmedicinska områden:

 • Antiparasitära medel för häst, hund och katt.
  – Banminth® vet.
 • Smärtstillande och antiinflammatoriskt till häst.
  – Cronyxin vet.
 • Syntetiska hormoner till hund, häst, nötkreatur och svin.
  – Partoxin® vet.
 • Lugnande (sedering) till hund och häst.
  – Plegcil® vet.
  – Plegcil vet.
 • Vitaminer och mineraler till hund, häst, får, mink, nötkreatur och svin.
  – Ultrasan® vet.
  – Beviplex® vet.
  – Selevitan® vet.

 

Du kan läsa mer om våra veterinärmedicinska produkter och deras användningsområden på www.fass.se. Rådgör med din veterinär innan behandling. Läs alltid bipacksedeln före användning.

Har du en fråga om något av våra veterinärmedicinska läkarmedel. Skriv till drugsafety@pharmaxim.com eller ring +46 (0)42-385450 och beskriv ditt ärende. Kontorstid mellan kl. 8.00-16.00.

 

Biverkningsrapportering

Vi på Pharmaxim arbetar aktivet med säkerhetsövervakningen av våra veterinärmedicinska läkarmedel. En viktig del för att bedöma ett läkarmedels säkerhet är att få tillgång till, följa upp, utreda och förstå eventuella biverkningar vid användningen av våra produkter.

Till dig som är djurägare:

Läs alltid bipacksedeln före användning. Vid akuta, livshotande eller bestånden besvär kontakta din veterinär.

Misstänker du att ditt djur har fått en biverkning efter någon av våra veterinärmedicinska läkarmedel eller har en fråga om en produkt kan du alltid kontakta oss genom att antingen:

 • ringa telefonnummer +46 (0)42-385450, beskriv ditt ärende. (Kontorstid mellan kl. 8.00-16.00).
 • mail till drugsafety@pharmaxim.com

Du kan också få hjälp av din veterinär att rapportera en biverkning eller genom att kontakta din nationella läkemedelsmyndighet.

Sverige: https://www.lakemedelsverket.se/sv

Danmark: https://laegemiddelstyrelsen.dk

Finland: https://www.fimea.fi/etusivu

Till veterinärer/djurhälsopersonal:

Misstänker du en biverkning efter användning av någon av våra veterinärmedicinska läkarmedel eller har frågor kan du alltid kontakta oss på: