Rengöring & desinfektion

Rengöring & desinfektion


Rengöring och desinfektion är ett område där vi har stor erfarenhet och kunskap. Vi erbjuder produkter för rengöring och desinfektion av stall och byggnader så väl som instrument och verktyg. Vi har samlat stora delar av denna kunskap i en handbok för rengöring och desinfektion som du kan beställa eller ladda ner.