Läkemedel

Läkemedel


EN VIKTIG DEL AV VÅR VERKSAMHET

Produktområdet läkemedel är en viktig del av Pharmaxims verksamhet. Redan från starten av företagets historia har vi arbetat framgångsrikt med veterinärmedicin. Inom detta segment har vi idag egna produkter samt distributionsuppdrag. Vårt uppdrag inom produktområdet läkemedel kan sträcka sig ifrån att bara ta hand om distributionen till att ansvara för registreringar inkl. marknadsföring.

RECEPTFRIA LÄKEMEDEL TILL DAGLIGVARUHANDEL

Vi är också en av de aktörer som ser till att dagligvaruhandeln får receptfria läkemedel. Inom detta uppdrag agerar vi som grossist men arbetar också mycket med koncept- och helhetslösningar för våra kunder. Vi har partihandelstillstånd och hanterar idag läkemedel i hela Norden.