Insektsbekämpning

Insektsbekämpning


Insekter är inte bara irriterande och ibland äckliga att ha i sin närhet, de kan även sprida sjukdomar och ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner. Pharmaxim har marknadens bredaste utbud av produkter för framgångsrik och ekonomisk flugbekämpning och bekämpning av andra insekter. Ladda ner eller beställ gärna vår handbok för bekämpning av flugor och andra insekter och ohyra.

  • Bekämpning av flugor i bostäder och stall
  • Bekämpning av fluglarver
  • Bekämpning av flugor och getingar utomhus