Kvalitet

Kvalitet


KVALITETSSYSTEM FÖR HÖGSTA KVALITET

Pharmaxim är ett processtyrt företag med system för avvikelsehantering och uppföljning. Detta innebär att vi på ett metodiskt och kontinuerligt sätt arbetar med att förbättra verksamheten. Vi utvärderar och utvecklar fortlöpande organisationens arbetsmetoder och processer för att öka kvalitén.

VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV OSS?

Som kund och samarbetspartner kan du förvänta dig att Pharmaxim på ett säkert och effektivt sätt förser er med produkter inom hälsa, hygien och skönhet samt bistår med produktsupport som uppfyller era krav och önskemål. Vi satsar på leveransprecision, kostnadseffektivitet och spårbarhet hos våra produkter. Läs gärna mer om våra åtaganden i vår kvalitetspolicy.