Kort om Pharmaxim

Kort om Pharmaxim


Vad gör vi?

Pharmaxim är återförsäljare och grossist. Vi säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa/hygien/skönhet, läkemedel och djurvård i Norden. Vi hanterar välkända varumärken, koncept som grossist, distributör eller ägare. Vi levererar kundanpassat gods till såväl enskilda butiker som till större centrallager i Norden och har ett starkt fokus på försäljning. Pharmaxim är väl förtrogna med läkemedelslagstiftningen och har partihandelstillstånd, biocid-direktivet, EU’s kosmetikalagstiftning samt regler kring rättigheter, varumärken och import.

Våra produktsegment är

 • Hårvård
 • Hudvård
 • Kroppsvård
 • Tandvård
 • Intimhygien
 • Receptfria läkemedel
 • Medicinnära produkter
 • Grovkemiska produkter
 • Veterinärmedicin
 • Djurhälsovård
 • Specialvaror

Vilka är vi?

Pharmaxim är en sammanslagning mellan tidigare Pharmaxim Sweden AB och Pharmaxim Sales Group (PSG) och är från början en avknoppad del från Pfizer och Pharmacia. Idag har vi omkring 30 anställda vid huvudkontoret och det nordiska lagret i Helsingborg samt verksamhet i Markaryd, Skørping i Danmark och Åbo i Finland. Företaget är privatägt och ägs av bolagsgruppen Lotorp och anställda i Pharmaxim.

Vad vill vi?

Pharmaxims mål är att göra sina kunder och leverantörer framgångsrika i Norden. Vi jobbar därför kontinuerligt med att förbättra vår gemensamma affär. I detta ingår också att ständigt förbättra miljö- och kvalitetsdelarna. Detta arbete har lett till att vi sedan flera år tillbaka är ett AAA-företag och ett certifierat ISO 9001 och ISO 14001 företag.

Vi vet att välskötta och täta relationer med kunder och leverantörer är vår viktigaste framgångsfaktor.

Vi arbetar ständigt med att sänka vår klimatpåverkan i form av utsläpp och energiförbrukning. Som ett led i vårt miljöarbete klimatkompenserar också Pharmaxim genom att köpa utsläppsrätter av Naturskyddsföreningen. Här kan du läsa mer om våra miljö-, kvalitets– och hållbarhetspolicyer.

Pharmaxim vill även dra sitt strå till stacken på andra sätt och har sedan flera år tillbaka valt att aktivt stödja Rosa Bandet och Barncancerfonden.

Vår affärsidé

Pharmaxim ska med engagerade och kompetenta medarbetare uppfylla ställda mål genom att i marknad- och försäljningsarbetet inom hälsa och hygien skapa långsiktig och stadigvarande framgång för Pharmaxims leverantörer och kunder.