Historia

Historia


FRÅN DJURHÄLSOVÅRD TILL LÄKEMEDEL

Pharmaxim bildades som en avknoppning när Pfizer köpte Pharmacia. Tillsammans med några medarbetare tog tidigare VD Lars Wahlström och nuvarande VD Ove Ohlson över en del av verksamheten. År 2004 var Pharmaxims huvudsakliga verksamhet veterinärmedicin och förebyggande djurhälsovård.

2009 togs ett stort steg då Pharmaxim Sales Group (PSG) startades av ledningen i Pharmaxim tillsammans med Christer Bengtsson och Anders Ek som kom från dagligvaruhandeln. PSG’s verksamhet var inriktad på snabbrörliga konsumentvaror inom hygien och skönhet. 2010 slogs bolagen ihop under namnet Pharmaxim AB. Ett direkt resultat av detta blev möjligheten att sälja receptfria läkemedel till dagligvaruhandeln.

STARKA PARTNERS

Från att ha varit ett företag som köpt partier av varor ute i Europa har Pharmaxim nu koncentrerat sig på att få starka partners både på kund och leverantörssidan – och därigenom tillsammans kunnat skapa ett varaktigt mervärde för alla i värdekedjan.

Idag har företaget omkring 30 anställda vid huvudkontoret och lagret i Helsingborg.

Sedan 2009 är vi ISO-certifierade och redan 2008 blev vi ett AAA-företag.