Nyheter

Nu kommer flugorna!


flugor, ohyra, flugfällor, klisterfällor, Flyson, fly city

Antalet flugor har ökat med en rasande fart senaste tiden i vissa delar av Sverige.

Flugor är det allvarligaste insektsproblemet inom lantbruket där de kan finnas i oräkneligt antal i ladugården, svinstallet, hönshuset eller häststallet. Flugor är också en plåga i och kring bostaden. De skapar inte bara irritation hos människor och djur utan sprider även sjukdomar och smutsar ner.

Ställ soptunnan i skuggan och stäng locket ordentligt. Knyt soppåsar noggrant, lämna inte matrester framme och täck i så fall över dem ordentligt. Häng upp klisterfällor i skydd från husdjur i stallar eller uterum eller installera en Fly City flugfångare (en bra bit från boningshuset) vars giftfria innehåll attraherar flugor.

Mer information om flugor och hur du kan bekämpa dem kan du läsa i handboken här.

Tips. Klister på t ex händer och kläder tas bort med matolja.