Läkemedel: Biverkningar – Reklamationer – Frågor

Läkemedel: Biverkningar – Reklamationer – Frågor


Biverkningar

Biverkningar hos djur

För akut sjuka djur hänvisar vi er till veterinär/djursjukhus i er närhet.

Har du efter användning av något av våra djurläkemedel uppmärksammat biverkning eller förändrad/utebliven effekt hos djur ska detta rapporteras. Ni kan rapportera biverkningar direkt till oss eller till läkemedelsverket. Skriv ert namn, kontaktuppgifter, vilket läkemedel det gäller, djurets art, ras och ålder och en beskrivning av vad som har hänt.

Biverkningar hos människor

Vid nödsituation för människa, följ instruktionerna här.

Reaktioner/biverkningar på människor som har handskats med våra djurläkemedel rapporteras direkt till oss eller till läkemedelsverket. Skriv ert namn, kontaktuppgifter, ålder, vilket läkemedel det gäller och en beskrivning av vad som har hänt.

Frågor

Frågor om djurläkemedel

Har du frågor om våra djurläkemedel, vänliga kontakta vår legitimerad veterinär.

 

Reklamationer

Vill du reklamera något av våra läkemedel, vänligen kontakta oss via e-post här.