Handböcker

Handböcker


Licener – schampo mot löss och lusägg

Licener engångsbehandling är ett schampo till barn och vuxna mot löss och lusägg. Beställ foldern och läs mer.

Banminth vet (katt)

pyrantelembonat – för behandling av spolmask och hakmask hos katt.

Banminth vet (hund)

Pyrantelembonat – för behandling av spolmask och hakmask hos hund.

Handbok för bekämpning av flugor

Detta är en handbok för bekämpning av flugor och andra insekter och ohyra kring människor och djur.

Rengöring och desinfektion

Det här är en skrift om rengöring och desinfektion och om hur man kan förbättra miljön och undvika smittspridning i stallar med djur, i kläckerier och trädgårdsodlingar med mera.