FAQ

FAQHar Virkon S effekt mot ektoparasiter, t ex skabb, löss och loppor?

Nej, det har ingen effekt mot djur av något slag, endast mot virus, bakterier och svampar.

Verkan mot Chlamydia psittaci?

Ja, Virkon S har effekt mot Chlamydia psittaci. Effekten är testad vid Viromed Laboratories, Minneapolis i USA. Virkon S i spädning 1:100 i hårt vatten, 10 minuter i rumstemperatur, stam från The American Type Culture Collection, stam VR-125, 6 BC, 10 milj. Mikrober + 2 ml Virkon S 1:100, organisk belastning med 5% blodserum från kalv i medlet. Resultatet av testen visade komplett hämtning av Chlamydia psittaci.

Kan Virkon S användas i terrarier?

Ja, gör så här: Ta ut djuren. Reptiler (skinnet) tål ej Virkon S. Spraya terrariet, låt verka i ca. 5 minuter. Skölj av.

Om Virkon S används i hundrastgård, när kan hundarna släppas ut igen?

Vänta i ca. 5 minuter. Virkon S är helt ofarligt för hundarna. Det behöver ej ha torkat helt.

Virkon S – desinficering med högtryckstvätt:

 1. Beräkna den yta som ska behandlas.
 2. Blanda till den totala mängden 1% brukslösning (1 liter räcker till 8-10 m²) i exempelvis
  dunk eller balja.
 3. Ta bort den slang på högtryckssprutan som kopplas till vattenkranen, sätt dit en slangbit och lägg slangbitens andra ände i kärlet med Virkonlösning (högtryckstvätten ska suga själv).
 4. Använd lågt tryck.
 5. Rengör högtryckssprutan ordentligt genom att spola rent vatten igenom den.

Vid vilken koncentration är Virkon S effektiv?

I princip ska 1%-ig lösning användas vid all desinfektion. I fiskodlingar och grönsakslager kan högre koncentrationer rekommenderas i vissa fall.

Är Virkon S korrosivt?

Virkon S kan påverka mjuka metaller vid längre påverkanstid om inte avsköljning sker. Alla metallföremål som behandlats bör sköljas med rent vatten efter ca 30 minuter.

Är Virkon S giftigt för människor och djur?

Nej, men vanlig försiktighet vid användning under lång tid bör iakttagas. Ingen skyddsutrustning krävs.

Är Virkon S miljöfarligt?

Virkon S bryts ner till för miljön ofarliga substanser.

Hur lång tid måste Virkon S verka för att ge full effekt?

Mellan 5 och 30 minuter. Högre temperatur, 20°, ger snabbare effekt.

Kan Virkon S användas till luftdesinfektion?

Ja. Vid användning i dimningsanläggning kan en bärare av typ monopropylenglykol användas. Koncentration 0,5%.

Kan Virkon S användas i vattensystem?

Ja 0,5% lösning. Verkningstid 10-30 minuter. Vid mycket smutsiga vattenledningar kan Biosolve Plus användas för invändig rengöring.

Hur länge håller sig den utspädda lösningen?

Cirka 1 vecka eller så länge lösningen är rosafärgad.

Kan Virkon S användas vintertid?

Full effekt fås ner till +4°. Vid minusgrader kan 5% kylarglykol tillsättas.

Kan Virkon S användas i saltvatten?

Går att använda men dålig stabilitet på lösningen och risk att irriterande klorgas bildas.

Kan Virkon S användas i fiskodlingar?

Ja, på all utrustning men inte i fiskkassarna när det finns fisk i dem.

Kan Virkon S användas i miljöer med kalkbeläggningar?

Ja, Virkon S löser kalk.

Ger Virkon S smakförändringar på kött vid långtidsanvändning i dricksvatten?

Nej. Långtidstester på kyckling finns redovisade i Desinfektionshandboken.

Påverkar Virkon S kloaksystem och biogasanläggningar?

Nej.

Skadar Virkon S rovflugor?

Nej.

Mot vilka svampar är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika svampar.
Klicka här för att se en fullständig lista.

Mot vilka bakterier är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika bakterier.
Klicka här för att se en fullständig lista.

Mot vilka virus är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika virus.
Klicka här för att se en fullständig lista.


Hur fungerar Tomcat mullvadsfälla?

Det finns en mycket utförlig beskrivning i produktbladet. Det hittar du här.

Var får jag tag i Tomcat betesblock

Tyvärr tillhandahåller Pharmaxim inte Tomcat betesblock eller förbetade stationer mer. Detta sedan ett beslut togs om att ett antal råttgift på marknaden ska avregistreras.

Detta gäller angående sista försäljningsdag i butik samt sista användningsdag för slutförbrukaren:

– Sista försäljningsdag i butik för produkter med registreringsnummer 4097

(Tomcat betesblock 28 x 28 g och 64 x 28 g) var den 27 augusti 2014.

Sista användningsdag för slutförbrukare är den 27 augusti 2015.

– Sista försäljningsdag för produkter med registreringsnummer 4083

(Tomcat betesblock 8 x 28 g, Tomcat dubbelbetad betesstation för mus och

Tomcat betesblock 2 x 225 g) var den 30 juni 2014.

Sista användningsdag för slutförbrukare är den 30 juni 2015.


Hur fungerar Schas! fästing- och myggspray?

Vätskan lägger sig som ett skydd utanpå huden, dvs går ej in i hudfettet. Funktionen är frånstötande på flertalet insekter, framför allt fästing, mygg och även knott.

För att få en så jämn effekt som möjligt ska flaskan omskakas före användning!


Hur fungerar Optimal?
Optimal är ett mygg- och insektsspray för hästar. Det verkar repellerande mot myggor, stickmyggor, knott och broms. Det minskar även risken för bett av fästing. Innehållet ska alltid omskakas före användning!

När ska Optimal användas?

Optimal används när det finns risk för insektsbett hos hästar.

Optimal har ett brett spektra och verkar också repellerande mot olika myggarter som sprider malaria, gula febern och dengue.

Den lilla 320 ml flaskan är påfyllningsbar och den stora 1000 ml flaskan är en refill.

Hur fungerar den lilla 320 ml flaskan?

Optimal 320 ml flaskan är påfyllningsbar och är en s.k. bag-in-can-spray med unikt spraymunstycke som ger optimal spridning. Sprayljudet är tyst och skrämmer därför inte hästen. Munstycket har bayonettfattning och är därför lätt att ta av när flaskan behöver fyllas på. Spraymunstycket fungerar upp och ner vilket gör att man kommer åt där man behöver.

Vilka är Optimals främsta fördelar?

 • Tyst sprayljud – skrämmer inte hästen
 • Fungerar upp och ned – kommer åt överallt
 • Unikt spraymunstycke – optimal spridning
 • Påfyllningsbar – fyll på från 1 liters refillen


Är Neporex effektivt mot fluglarver som är resistenta mot andra larvicider?

Ingen resistens har påvisats.

Hur används Neporex?

2:a behandlingen görs 2 veckor efter den första och därefter behandlas var 7:e – 8:e vecka.

Hur sprids Neporex?

Strös ut eller blandas med vatten och sprutas ut med ryggspruta med grovt munstycke.

Hur stor yta räcker en förpackning på 5 kg Neporex till?

200 m² gödselyta.

Ska Neporex strös på ren yta eller kan det läggas på gödsel?

Neporex ska spridas där man har fukt, värme och där det finns en miljö för uppkomst av larver. Neporex ska inte strös på rengjord yta. En nytvättad box som fått strö och kalven insläppt kan tidigast behandlas efter 5-7 dagar med Neporex.

Neporex kan blandas i vatten och vattnas eller sprutas ut. Neporex kan också strös ut.

Tar Neporex död på vuxna flugor?

Nej, Neporex dödar endast fluglarver.


Kan man spraya Kill-it upp och ned?

Ja. För lättare åtkomlighet går det utmärkt att, tack vare ett 2-vägs ventilsystem, hålla flaskan upp och ned och spraya.


Hur ska Kamfersalva förvaras?

Kamfersalva ska förvaras svalt men frostfritt och får inte utsättas för direkt solljus.


När ska Jodopax gel respektive Jodopax RTU användas?
Jodopax gel används till fördel på småsår. Den har bra vidhäftning på småsår och hållbarhet för betesgående hästar.

Jodopax RTU används oftast på rivsår från taggtråd, grenar, stenar, buskage och liknande samt före bandagering.

Ska Jodopax vet sköljas av?

Jodopax ska INTE sköljas av. Däremot ska en utspädd lösning användas, se bruksanvisning.

Ska man späda Jodopax RTU?
Nej. Jodopax RTU (Ready To Use) är färdigberedd.

Vad är skillnaden på PVP- och tensidjod?

Jod är i sig själv väldigt irriterande och måste spädas ut kraftigt om man skall ha det i en vattenlösning med ett rengörande ämne som man har i en tensid jodofor. Men verkan av det försvinner ganska snabbt eftersom joden dunstar.

Om man, precis som man gör med tabletter av olika läkemedel, kan kapsla in joden eller binda joden på en bärare så att den enbart långsamt frigörs, kan man ha en betydligt högre koncentration av jod. Joden frigöres långsamt och koncentrationen på huden uppgår aldrig till skadlig nivå. PVP, som betyder Polyvinylpyrilidon, fungerar på detta sätt. PVP är en helt ofarlig och inaktiv substans och fungerar bara som bärare och som ett bindemedel som gör att jodlösningen stannar kvar på huden. PVP-jodlösning är aktivt på huden under en längre tidsperiod än tensid jod.

Enda anledningen att man fortfarande använder sig av tensidjodoforer i vissa sammanhang är en kostnadsfråga. I båda fallen skall man ha rengjort från ”smuts” i förväg eftersom organiska föreningar inaktiverar jod.  Det finns andra fördelar med PVP-jod också som tillexempel att det avger mindre ångor och irriterar inte andningsvägarna.


Är det farligt för katten att äta upp flugorna som har ätit och dött av medlet på FlyKill flugremsa?

De små koncentrationer av den verksamma substansen som finns i Fly-kill och som krävs för att ha ihjäl en fluga är så små att det inte påverkar andra djur än insekter.