Nyheter

VIRKON® S


Har Virkon S effekt mot ektoparasiter, t ex skabb, löss och loppor?

Nej, det har ingen effekt mot djur av något slag, endast mot virus, bakterier och svampar.

Verkan mot Chlamydia psittaci?

Ja, Virkon S har effekt mot Chlamydia psittaci. Effekten är testad vid Viromed Laboratories, Minneapolis i USA. Virkon S i spädning 1:100 i hårt vatten, 10 minuter i rumstemperatur, stam från The American Type Culture Collection, stam VR-125, 6 BC, 10 milj. Mikrober + 2 ml Virkon S 1:100, organisk belastning med 5% blodserum från kalv i medlet. Resultatet av testen visade komplett hämtning av Chlamydia psittaci.

Kan Virkon S användas i terrarier?

Ja, gör så här: Ta ut djuren. Reptiler (skinnet) tål ej Virkon S. Spraya terrariet, låt verka i ca. 5 minuter. Skölj av.

Om Virkon S används i hundrastgård, när kan hundarna släppas ut igen?

Vänta i ca. 5 minuter. Virkon S är helt ofarligt för hundarna. Det behöver ej ha torkat helt.

Virkon S – desinficering med högtryckstvätt:

  1. Beräkna den yta som ska behandlas.
  2. Blanda till den totala mängden 1% brukslösning (1 liter räcker till 8-10 m²) i exempelvis
    dunk eller balja.
  3. Ta bort den slang på högtryckssprutan som kopplas till vattenkranen, sätt dit en slangbit och lägg slangbitens andra ände i kärlet med Virkonlösning (högtryckstvätten ska suga själv).
  4. Använd lågt tryck.
  5. Rengör högtryckssprutan ordentligt genom att spola rent vatten igenom den.

Vid vilken koncentration är Virkon S effektiv?

I princip ska 1%-ig lösning användas vid all desinfektion. I fiskodlingar och grönsakslager kan högre koncentrationer rekommenderas i vissa fall.

Är Virkon S korrosivt?

Virkon S kan påverka mjuka metaller vid längre påverkanstid om inte avsköljning sker. Alla metallföremål som behandlats bör sköljas med rent vatten efter ca 30 minuter.

Är Virkon S giftigt för människor och djur?

Nej, men vanlig försiktighet vid användning under lång tid bör iakttagas. Ingen skyddsutrustning krävs.

Är Virkon S miljöfarligt?

Virkon S bryts ner till för miljön ofarliga substanser.

Hur lång tid måste Virkon S verka för att ge full effekt?

Mellan 5 och 30 minuter. Högre temperatur, 20°, ger snabbare effekt.

Kan Virkon S användas till luftdesinfektion?

Ja. Vid användning i dimningsanläggning kan en bärare av typ monopropylenglykol användas. Koncentration 0,5%.

Kan Virkon S användas i vattensystem?

Ja 0,5% lösning. Verkningstid 10-30 minuter. Vid mycket smutsiga vattenledningar kan Biosolve Plus användas för invändig rengöring.

Hur länge håller sig den utspädda lösningen?

Cirka 1 vecka eller så länge lösningen är rosafärgad.

Kan Virkon S användas vintertid?

Full effekt fås ner till +4°. Vid minusgrader kan 5% kylarglykol tillsättas.

Kan Virkon S användas i saltvatten?

Går att använda men dålig stabilitet på lösningen och risk att irriterande klorgas bildas.

Kan Virkon S användas i fiskodlingar?

Ja, på all utrustning men inte i fiskkassarna när det finns fisk i dem.

Kan Virkon S användas i miljöer med kalkbeläggningar?

Ja, Virkon S löser kalk.

Ger Virkon S smakförändringar på kött vid långtidsanvändning i dricksvatten?

Nej. Långtidstester på kyckling finns redovisade i Desinfektionshandboken.

Påverkar Virkon S kloaksystem och biogasanläggningar?

Nej.

Skadar Virkon S rovflugor?

Nej.

Mot vilka svampar är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika svampar.
Klicka här för att se en fullständig lista.

Mot vilka bakterier är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika bakterier.
Klicka här för att se en fullständig lista.

Mot vilka virus är Virkon S dokumenterat effektivt?

Virkon S är dokumenterat effektivt mot en rad olika virus.
Klicka här för att se en fullständig lista.