Nyheter

TOMCAT®


Hur fungerar Tomcat mullvadsfälla?

Det finns en mycket utförlig beskrivning i produktbladet. Det hittar du här.

Var får jag tag i Tomcat betesblock

Tyvärr tillhandahåller Pharmaxim inte Tomcat betesblock eller förbetade stationer mer. Detta sedan ett beslut togs om att ett antal råttgift på marknaden ska avregistreras.

Detta gäller angående sista försäljningsdag i butik samt sista användningsdag för slutförbrukaren:

– Sista försäljningsdag i butik för produkter med registreringsnummer 4097

(Tomcat betesblock 28 x 28 g och 64 x 28 g) var den 27 augusti 2014.

Sista användningsdag för slutförbrukare är den 27 augusti 2015.

– Sista försäljningsdag för produkter med registreringsnummer 4083

(Tomcat betesblock 8 x 28 g, Tomcat dubbelbetad betesstation för mus och

Tomcat betesblock 2 x 225 g) var den 30 juni 2014.

Sista användningsdag för slutförbrukare är den 30 juni 2015.