Nyheter

SCHAS


Hur fungerar Schas! fästing- och myggspray?

Vätskan lägger sig som ett skydd utanpå huden, dvs går ej in i hudfettet. Funktionen är frånstötande på flertalet insekter, framför allt fästing, mygg och även knott.

För att få en så jämn effekt som möjligt ska flaskan omskakas före användning!