Nyheter

EFFYDRAL®


Kan Effydral användas i KRAV-produktion?

I KRAVs regler betraktar man elektrolyter som ges vid diarré som läkemedel och inte som foder. Det finns ingen förteckning över vilka läkemedel som är tillåtna, utan principen är att man ska använda det mest lämpade läkemedlet vid uppenbart behov. Man ska alltid jobba förebyggande och om möjligt åtgärda orsaken till problemen.

Svaret är alltså att Effydral kan användas i KRAV-produktion om det är den mest lämpliga behandlingen när man får problem med diarré.