Nyheter

AGITA® 10 WG


Finns något lockmedel i Agita?

Ja, en ferromon som lockar till sig flugorna.
Tips! Ett bra sätt att öka attraktionen ytterligare för produkten är att ersätta vatten med coca cola.

Hur lång verkningstid har Agita?

6-8 veckor.

Hur stor yta räcker en förpackning på 400g Agita till?

160 m² stallyta.

Hur verkar Agita på flugan?

Som maggift, vilket minskar risken att resistens ska uppstå.

Var ska Agita appliceras?

På inredning där flugor sitter eller på papp- eller träfiberskivor som placeras där flugorna finns.

Verkar Agita på stickflugor?

Nej.