Ympäristö

Ympäristö


VI UPPFYLLER MILJÖKRAVEN

Pharmaxim är ISO-14001-certifierat. Detta innebär ett ständigt arbete med att förbättra verksamheten inom miljöledning. Som bevis på att Pharmaxim uppfyller miljökraven blir verksamheten regelbundet granskad och certifierad av ett oberoende certifieringsorgan.

SKONSAMMA ALTERNATIV

Som kund och samarbetspartner kan du förvänta dig att Pharmaxim så långt det är möjligt väljer alternativ som är skonsamma mot människa, djur och natur. Detta betyder att vi ställer krav på miljövänliga innehållsämnen i våra produkter, väljer mer miljövänliga transporter, ser till att vi arbetar i lokaler med effektiv elförbrukning och använder tjänstebilar som håller en hög miljöstandard. Vi strävar också efter att miljöpåverkan i den dagliga driften ska minimeras genom exempelvis källsortering. Vi utvärderar vårt miljöarbete regelbundet och satsar på att löpande informera och utbilda oss om nya produkter och metoder som är ännu skonsammare för miljön.

Läs gärna mer om våra åtaganden i vår miljöpolicy.