Pharmaxim lyhyesti

Pharmaxim lyhyesti


VAD GÖR VI?

Pharmaxim är återförsäljare och grossist och säljer, distribuerar och marknadsför produkter för hälsa, hygien och livs för människa och djur. Vi erbjuder välkända varumärken, patenterade produkter och miljövänliga alternativ. Vi levererar kundanpassat gods till såväl enskilda butiker som till större centrallager. Pharmaxim har också egen produktion av flugbekämpningsmedlet Flyson i Markaryd.

VILKA ÄR VI?

Pharmaxim är en sammanslagning mellan tidigare Pharmaxim Sweden AB och Pharmaxim Sales Group (PSG) och är från början en avknoppad del från Pfizer och Pharmacia. Idag har företaget omkring 30 anställda vid huvudkontoret och lagret i Helsingborg, i Markaryd, Skørping i Danmark och Åbo i Finland.

VAD VILL VI?

Pharmaxims mål är att göra sina kunder framgångsrika och jobbar därför ständigt med att förbättra verksamheten ur så väl miljö- och kvalitésynpunkt som kundrelationer och personalhälsa. Vi vet att välskötta och täta relationer med kunder och leverantörer är vår viktigaste framgångsfaktor.