Logga in

Våra expertområden | Skadedjursbekämpning

Skadedjursbekämpning

Inom skadedjursbekämpning har Pharmaxim stor erfarenhet och produkter för säker bekämpning av skadedjur så som råttor och möss. Vi har både råttgift och betesstationer samt fällor i vårt sortiment. Vi har även en handbok för säker mus- och råttbekämpning som kan laddas ner eller beställas gratis.

Tomcat

Tomcat erbjuder ett säkert sätt att bekämpa råttor, möss och mullvadar i och omkring byggnader, i kloaksystem samt på soptippar.

Tomcat betesblock

Tomcat betesblock består av spannmålsprodukter inbakade i paraffin, betade med giftet bromadiolon, som även är effektivt mot wafarinresistenta råttor. Blocken är välsmakande och är utformade speciellt med tanke på skadedjurens begär att gnaga. Antalet kanter att gnaga på ökar acceptansen hos råttor och möss. Genom en blandning av noga utvalda råvaror från livsmedelsindustrin blir betesblocken en mycket attraktiv källa för föda.

Tomcat betesstationer

Betesblocken passar i Tomcats låsbara betesstationer av robust hårdplast. Genom en unik låsmekanism kan betesstationerna inte öppnas utan den medföljande nyckeln. Betesstationerna är enkla att fylla på och lätta att placera. Formen gör att den passar väl in  längs väggar, under pallar, i hörn och andra ställen där råttor och möss rör sig. Materialet är väderbeständigt varför placering kan ske både inom och utomhus. Till den dubbelbetade musstationen behövs ingen nyckel.

Tomcat fällor

Tomcat mus-, rått- och mullvadsfällor används för bekämpning av enstaka individer. Fällan laddas med lockbete och placeras sedan möss gärna håller till; längs väggar, vid bohålor, i hörn och på undanskymda platser eller där spår av skadedjuren setts.

Beställ Tomcat-produkter 

Tomcat betesblock

Tomcat betesstation
Tomcat råttfälla och lockmedel
Pharmaxim AB; info@pharmaxim.com
Tel: +46 42 38 54 50 Fax: +46 42 38 54 40
Copyright © 2011 www.pharmaxim.com