Logga in

Våra expertområden | Skadedjursbekämpning

Skadedjursbekämpning

På grund av beslut från Kemikalieinspektionen att avregistrera ett antal olika mus- och råttgift på marknaden, säljer Pharmaxim inte längre produkten Tomcat.

Sista försäljningsdag i butik för Tomcatprodukter med registreringsnummer 4097 (betesblock 28x28 g och 64x28 g) är den 27 augusti 2014.

Produktblad och säkerhetsdatablad för Tomcat hittar ni här.

Tomcat betesstationer

Tomcats stora låsbara betesstationer går utmärkt att använda till slagfällorna. Formen gör att den passar väl in  längs väggar, under pallar, i hörn och andra ställen där råttor och möss rör sig. Materialet är väderbeständigt varför placering kan ske både inom och utomhus.

Tomcat fällor

Tomcat mus-, rått- och mullvadsfällor används för bekämpning av enstaka individer. Fällan laddas med lockbete och placeras sedan möss gärna håller till; längs väggar, vid bohålor, i hörn och på undanskymda platser eller där spår av skadedjuren setts.

Pharmaxim AB; info@pharmaxim.com
Tel: +46 42 38 54 50 Fax: +46 42 38 54 40
Copyright © 2011 www.pharmaxim.com