Logga in

Våra expertområden | Insektsbekämpning

Insektsbekämpning

Insekter är inte bara irriterande och ibland äckliga att ha i sin närhet, de kan även sprida sjukdomar och ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner. Pharmaxim har marknadens bredaste utbud av produkter för framgångsrik och ekonomisk flugbekämpning och bekämpning av andra insekter. Ladda ner eller beställ gärna vår handbok för bekämpning av flugor och andra insekter och ohyra.

- Bekämpning av flugor i bostäder och stall - Bekämpning av fluglarver - Bekämpning av flugor och getingar utomhus -

För information om skydd mot fästing, knott och flugor för betesgående djur se djurvård

Bekämpning av flugor i bostäder och stall

Flyson klisterfällor

Flyson® klisterfällor används för bekämpning av vuxna flugor och andra insekter. Flyson klisterfällor är tillverkade av plastbelagt papper eller plastremsor belagda med ett lager av effektivt och väl beprövat klister. På pappersarken finns ett mönster som gör att flugorna lockas till fällorna. Flyson kan användas både i bostadshus och stall.

Beställ Flyson klisterfällor
Produktblad Flyson klisterfällor

Klisterfällor för bostaden

Fly Window, Fly Catch och TS-flugfångare är klisterfällor för bostaden och i andra mindre utrymmen som placeras i fönster eller på ljusa och varma platser där flugorna gärna uppehåller sig.

Beställ klisterfällor för bostaden

Agita 10 WG

Agita® 10 WG bekämpar sugande flugor, så som husflugan och den lilla husflugan, i djurstallar, vilka utgör 95 procent flugor i stallar och bostäder. Den granulerade produkten blandas i vatten och målas på väggar, fönsterbräden, stolpar, takbjälkar, på soliga varma ytor och andra ytor där flugor uppehåller sig. Agita innehåller Tiametoxam som tillhör den nya neo-nikotinoid klassen av insekticider. Agita verkar som maggift vilket ger hög effektivitet och långsam resistensutveckling. Produkten innehåller en sockerbaserad formulering och en ferromonliknade attrahent, Trikosen,
som lockar flugor till sig. Agita dödar flugor som är resistenta mot andra flugmedel. 

Beställ Agita
Produktblad Agita

Spy

SPY bekämpar flugor i djurstallar. Den granulerade produkten blandas i vatten och målas eller sprutas på väggar, fönsterbräden, stolpar, takbjälkar, på soliga varma ytor och andra ytor där flugor uppehåller sig. SPY innehåller Spinosad, vilket är en ny aktiv substans för flugbekämpning, och verkar som maggift vilket ger hög effektivitet och långsam resistensutveckling. Produkten innehåller en sockerbaserad formulering och en ferromonliknade attrahent, Trikosen, som lockar flugor till sig. SPY dödar flugor som är resistenta mot andra flugmedel och verkar även som kontaktgift.

Beställ Spy

Produktblad Spy

Kill-it Insekt

Kill-it Insekt bekämpar snabbt och effektivt flugor, getingar och annan ohyra inomhus t ex i djurstallar, bostäder, mjölkrum, förråd och liknande utrymmen. Den bekämpar även getingar i bostäder, förråd, vindar och källare. Kill-it Insekt innehåller pyretriner I och II och piperonylbutoxid. 

Beställ Kill-it Insekt
Produktblad Kill-it Insekt

Bekämpning av fluglarver

Dimilin granulat (Denna produkt har avregistrerats)

Dimilin®  bekämpar effektivt flugor i djurstallar, gödsel/kompost-stackar och mulltoaletter genom att hindra fluglarver att utvecklas till vuxna flugor. Den är en s.k. larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Dimilin dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor. Granulatet strös ut över den yta som skall behandlas. Det effektivaste sättet att bekämpa flugorna är att hindra fluglarven att utvecklas till en fluga. En flugbekämpning i stallet med Dimilin som bas, kompletterad med klisterfällor och/eller spray, klarar de flesta stallars problem. En normal sommar räcker det med 4 behandlingar med Dimilin.

Produktblad Dimilin granulat

Neporex 2 SG

Neporex bekämpar effektivt fluglarver i djurstallar och hönshus och på andra ställen där flugor kläcks. Neporex är en s.k. larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur. Neporex dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor. Den är ett vattenlösligt granulat och strös ut eller löses i vatten eller sprutas med hjälp av ryggspruta (grovt munstycke). Det effektivaste sättet att bekämpa flugorna är att hindra fluglarven att utvecklas till en fluga. En flugbekämpning i stallet med Neporex som bas, kompletterad med klisterfällor, Agita 10 WG och/eller Kill-it klarar de flesta stallars problem. En normal sommar räcker det med 2 behandlingar av Neporex.

Beställ Neporex
Produktblad Neporex

Bekämpning av flugor och getingar utomhus

Fly-City flugfångare

Fly-City® Flugfångare fångar flugor utomhus.Den laddas med ett proteinbaserat bete som blandas med vatten. Betet aktiveras av solstrålarna och flugorna lockas till fällan av lukten. När de väl kommit in i fällan hittar de inte ut igen utan drunknar. När fällan är full kan den ha fångat upp till 15 000 flugor.

Beställ Fly-City flugfångare
Produktblad Fly-City flugfångare

Fly-City getingfångare

Fly-City® getingfångare fångar getingar utomhus. Fällan fångar också andra insekter, t.ex. flugor, som dras till sockerhaltiga beten. Fly-City Getingfångare laddas med ett sockerbaserat bete som blandas med vatten. Betet aktiveras av solstrålarna och getingarna dras till den sötaktiga lukten i blandningen. När getingarna väl kommit in i fällan hittar de inte ut igen utan drunknar. Betet är 100 procent ekologiskt och framställt helt utan kemikalier.

Beställ Fly-City getingfångare
Produktblad Fly-City getingfångare
Flyson klisterfällor


Fly CatchAgita


SpyKill-it Insekt

Dimilin granulat

NeporexFlyCity flugpåse

FlyCity getingpåse
 
Pharmaxim AB; info@pharmaxim.com
Tel: +46 42 38 54 50 Fax: +46 42 38 54 40
Copyright © 2011 www.pharmaxim.com